Kurbanınızın nerede kesildiğini buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Gönüllülük Taahhütnamesi

Gönüllülük Taahhütnamesi

 • HİRANUR İLİM VE HİZMET DERNEĞİ’nin misyonu ve vizyonu doğrultusunda gönüllü çalışmalarını sürdüreceğimi ve gönüllü çalışmam sırasında HİRANUR İLİM VE HİZMET DERNEĞİ tarafından belirlenen ilke ve kurallara uyacağımı,

 

 • HİRANUR İLİM VE HİZMET DERNEĞİ personeli ve diğer gönüllülerle uyum içinde çalışıp, ekip çalışmalarına destek vereceğimi,


 

 • Gönüllülük görevlerinin uygulanmasında karşılaşılan her türlü sorun ve sıkıntıda öncelikle personelle bağlantı kurup, çözüm bulmak için ortak hareket edeceğimi,


 

 • Gönüllü çalışmamı, HİRANUR İLİM VE HİZMET DERNEĞİ tarafından bana gösterilen alanlarda ve belirlenen çalışma saatleri içinde gerçekleştireceğimi ve bu çalışmam karşılığında HİRANUR İLİM VE HİZMET DERNEĞİ’nden herhangi bir hak ve ücret talep etmeyeceğimi,


 

 • HİRANUR İLİM VE HİZMET DERNEĞİ yetkilileri ve diğer gönüllülerle olan ilişkilerde din, dil, ırk, mezhep, sosyal farklılıklar ve cinsiyet ayrımı gözetmeyeceğimi, tüm HİRANUR İLİM VE HİZMET DERNEĞİ Gönüllülerine eşit mesafede olacağımı,


 

 • HİRANUR İLİM VE HİZMET DERNEĞİ bünyesinde herhangi bir dini, siyasi görüş ve kurum adına etkinlikte bulunmayacağımı,


 

 • HİRANUR İLİM VE HİZMET DERNEĞİ’nin gönüllüleriyle sağlıklı ve etkin iletişim kurabilmesi için, başvuru formundaki bilgilerimin güncel olmasını sağlayacağımı,


 

 • Gönüllülük çalışmalarına ilişkin veri, bilgi ya da görsellerin gizliliğine riayet edeceğimi; bu veri, bilgi ve görsellerin (fotoğraf, video, ses vb.) sosyal medya vb. mecralarda paylaşımı için veri sahiplerinden ve/ve ya HİRANUR İLİM VE HİZMET DERNEĞİ’nden izin alacağımı, açıkça izin alınmamış hiçbir veriyi kullanmayacağımı,


 

 • HİRANUR İLİM VE HİZMET DERNEĞİ’nin etkinlikleri kapsamında tarafımca kayda alınan ya da tarafıma ait fotoğraf, video, ses ve benzeri görsel ya da işitsel materyalin HİRANUR İLİM VE HİZMET DERNEĞİ’nin kurumsal iletişim organlarında (dergi, web sitesi, sosyal medya, bülten vd.) ya da çeşitli iletişim-tanıtım materyalleri ile faaliyetlerinde HİRANUR İLİM VE HİZMET DERNEĞİ tarafından süresiz olarak kullanımına izin verdiğimi ve bu konuda herhangi bir bedel talep etmediğimi,


 

 • HİRANUR İLİM VE HİZMET DERNEĞİ adını kullanarak kişisel çıkar sağlamayacağımı, hediye ve adıma bağış kabul etmeyeceğimi,


 

 • Gönüllü çalışmam sırasında zarara uğrarsam veya zarara sebep olursam, her türlü zarardan şahsi olarak sorumlu olduğumu, kabul ve taahhüt ederim.


 

 • Aldığım hizmetlerin kalite/memnuniyet düzeyinin ölçülebilmesi için iletişim bilgilerimin kaydedilmesini ve HİRANUR İLİM VE HİZMET DERNEĞİ tarafından aranmayı kabul ediyorum.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

 • Kullanıcıların, HİRANUR İLİM VE HİZMET DERNEĞİ Gönüllülük Bilgi Sistemi içinde sunulan hizmetlere erişimi ve kişisel bilgileri güncelleme amaçlarıyla paylaştığı bilgileri, yalnızca HİRANUR İLİM VE HİZMET DERNEĞİ tarafından görevlendirilmiş ve sisteme erişim ve görüntüleme hakkı olan gönüllülük sistem yöneticileri tarafından yalnızca HİRANUR İLİM VE HİZMET DERNEĞİ Gönüllülük Bilgi Sisteminin güvenliğini ve tutarlılığını sağlamaya yönelik kullanılabilir.


 

 • Kişilerin, HİRANUR İLİM VE HİZMET DERNEĞİ Gönüllülük Bilgi Sistemi üzerinde paylaşmış olduğu bilgiler, kişilerin onayı dışında ya da yargı kararı ve/veya yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluşa hiçbir nedenden ötürü paylaşılmayacak ya da verilmeyecektir. Yasal düzenlemelerle bu bilgilerin açıklanmasını gerektiren bir durum tekâmül etmediği sürece hiçbir istisna ile bu bilgiler açıklanmayacaktır.


 

| Yardım Talebi | Gönüllü Ol